TVARUS
MĄSTYMAS

Esame atsakingas bendruomenės narys – savo darbuotojams užtikriname saugią ir sveiką darbo aplinką, sąžiningą atlygį ir rūpinamės darbuotojų gerove, užtikriname lygias teises ir karjeros galimybes, puoselėjame bendrovės vertybes ir vidinę kultūrą, skaitmeniname savo procesus taip taupydami išteklius.

Prisidedame prie gražesnės ateities visuomenei – kuriame tvarią infrastruktūrą, naudojame inovatyvius sprendimus, savo veikloje diegiame atsinaujinančius energijos šaltinius bei tai daryti padedame kitiems.

Esame skaidrūs ir patikimi – vadovaujamės verslo etika, sąžiningai mokame mokesčius, taikome aukščiausius antikorupcinius standartus sau ir savo partneriams, plėtojame darnaus vystymosi partnerystes bei nuolat remiame įvairias socialines iniciatyvas.

ŠVARI ENERGIJA

Reikšmingas žingsnis tvarumo link – švarios vėjo energijos parkų įrengimas.

2,5 GW

Mūsų įrengtų vėjo parkų
galingumas siekia

450kW

Savo veiklai naudojame švarią, saulės
pagamintą energiją

MUMS RŪPI

Saugi
aplinka

Korupcijos prevencija

Socialinės iniciatyvos

Verslo etikos standartai

Savo projektais siekiame geresnės šalies ateities ir jaučiamės už tai atsakingi. Tai, ką darome šiandien, turi atliepti ne tik esamus, bet ir būsimus visuomenės poreikius, skatinti tvarumą, socialinę atsakomybę.

Kasmet dalyvaujame „Transparency international” tyrime, skelbiame savo veiklos ataskaitas. Skaidrumo siekiame pirmiausia sau taikydami aukščiausius sąžiningumo, atsakomybės ir kokybės reikalavimus.

Rengdami ir įgyvendindami inovatyvius bei pažangius infrastruktūros projektus viešajam ir privačiam sektoriui prisidedame prie tvarios valstybės vizijos. Mums svarbios įvairios tvarios socialinės iniciatyvos, todėl nuolat remiame atitinkančias mūsų vertybes ir prisidedančias prie teigiamų pokyčių idėjas.

Laikomės verslo etikos principų, esame lankstūs, ieškodami geriausių sprendimų, ir nuosekliai reiklūs, užtikrindami darbų saugą ir kokybę.

KODĖL MES?

Vadovaujamės tvarumo principais

Kuriame šalies ateičiai, todėl skiriame didelį dėmesį žaliajai energetikai, tvarumo ir socialinės aplinkos temoms, prisiimdami atsakomybę už savo sprendimus ir ilgalaikę veiklą.

Išmanome tai, ką darome

Per daugiau nei tris dešimtmečius įgytos žinios ir patirtis padeda mums proaktyviai priimti ir integruoti inovatyvius sprendimus. Nuolat mokomės, kiekvieną projektą apgalvojame iki smulkmenų, vertiname lankstumą, tačiau nenuolaidžiaujame darbų saugos ir kokybės sąskaita.

Mums svarbus kiekvienas

Esame didelė komanda, vienijanti įvairių grandžių darbuotojus: nuo patyrusių darbininkų iki kvalifikuotų ir aukštas kompetencijas turinčių profesionalų. Mums svarbi abipusė pagarba, bendradarbiavimu grįsta partnerystė ir saugi darbo aplinka.

Esame skaidrūs ir patikimi

Keliame aukščiausius skaidrumo reikalavimus sau ir savo partneriams, todėl kasmet dalyvaujame „Transparency International“ tyrime, viešai teikiame veiklos ataskaitas. Vadovaujamės sąžiningumu ir atsakomybe grįsta verslo etika.

DALYVAUJAME ASOCIJUOTOSE STRUKTŪROSE