HÅLLBARHETSTÄNKANDE

Vi är en ansvarsfull medlem av samhället – vi erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda, rättvis lön och omtanke om deras välbefinnande, säkerställer lika rättigheter och karriärmöjligheter, upprätthåller företagets värderingar och företagskultur samt digitaliserar våra processer för att spara resurser.

Genom att bygga hållbar infrastruktur, använda innovativa lösningar, introducera förnybara energikällor i vår egen verksamhet och hjälpa andra att göra detsamma bidrar vi till en bättre framtid för samhället.

Vi är transparenta och pålitliga – vi följer affärsetiska principer, betalar våra skatter ärligt, tillämpar de högsta anti-korruptionsstandarderna för oss själva och våra partners, utvecklar partnerskap för hållbar utveckling och stöder kontinuerligt olika sociala initiativ.

FÖRNYBAR OCH REN ENERGI

Ett viktigt steg mot hållbarhet är installationen av miljövänliga vindkraftsparker.

Våra vindkraftsparker har en kapacitet på

2,5 GW

450kW

Vi använder solenergi för vår verksamhet

VI BRYR OSS

En trygg miljö

Vårt arbete mot korruption

Sociala Initiativ

Affärsetiska riktlinjer

Projekten handlar om att bygga en bättre framtid för vårt land därför vi känner oss ansvariga för det. Det vi gör idag måste uppfylla inte bara de nuvarande utan även de framtida samhällsbehoven, främja hållbarhet och socialt ansvar.

Varje år deltar vi i en undersökning av ”Transparency International” och offentliggör rapporter om vår verksamhet. Vi prioriterar öppenhet genom att hålla oss till de högsta standarderna för integritet, ansvar och kvalitet.

Genom att designa och förverkliga innovativa lösningar i projekt för den offentliga och privata sektorn bidrar vi till visionen om en hållbar stat. Vi är engagerade i ett brett spektrum av hållbara sociala initiativ och stöder kontinuerligt idéer som ligger i linje med våra värderingar samt bidrar till en positiv förändring.

Vi har ett starkt affärsetiskt engagemang, är flexibla när det gäller att hitta de bästa lösningarna och ställer alltid höga krav på säkerhet och kvalitet.

WHY US?

DELTAGANDE I TILLHÖRANDE STRUKTURER

Our endeavours and projects play an integral role in shaping the future of our nation, and we focus on green energy, sustainability and social issues, taking responsibility for our decisions and long-term performance.

We are experts in what we do

We are constantly looking for innovative solutions, learning and planning every project down to the last detail. We value flexibility and its benefits, and we have no reservations when it comes to safety and quality issues.

Everyone is important to us

Our extensive team of specialists includes both seasoned veterans and proficient professionals with exceptional competences. Each employee is highly valued, and we actively cultivate an atmosphere of mutual respect, teamwork, and safety.

We are transparent and reliable

With unwavering commitment, we hold ourselves and our partners accountable for transparency, integrity, and responsibility, maintaining the highest standards every step of the way. Our commitment to transparency and superior standards is mirrored in our annual involvement in Transparency International’s survey.

WE PARTICIPATE IN ASSOCIATED STRUCTURES