OM OSS

98%

av våra projekt tilldelas som ett resultat av offentliga upphandlingar

300+

specialister inom sitt område

2000+

genomförda projekt

Varje dag genomför vi infrastruktur- och förbättringsprojekt över hela landet och i Europa:

2000+

genomförda projekt

Vi är ledande inom utveckling av infrastruktur och ett av de ledande företagen inom el-sektorn i Litauen. Vi tillhandahåller professionella och högkvalitativa tjänster samt utvecklar implementeringen av energiprojekt  i norra Europa.

Vi arbetar varje dag för att hitta de bästa, mest bekväma och innovativa lösningarna så att vi kan erbjuda moderna, värdeskapande lösningar. Vårt framgångsrecept för att leverera projekt av högsta kvalitet och standard -är mångårig erfarenhet av engagerade specialister och ett hållbart förhållningssätt.


VÅR MISSION

Utforma och genomföra infrastrukturlösningar med de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet, kompetens och hållbarhet.

VÅR VISION

Vi arbetar för att landets infrastruktur ska vara smart, uppfylla de högsta standarderna för hållbarhet och bidra till landets och dess samhällens välbefinnande.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciperna

Vi vet vad vi sysslar med

För oss är alla viktiga

Vi är transparenta och pålitliga

Vi bidrar till landets framtid genom våra projekt och vårt arbete, och därför fokuserar vi på grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, och tar ansvar för våra beslut och vår långsiktiga prestation.

Vi letar ständigt efter innovativa lösningar, lär oss och planerar varje projekt in i minsta detalj. Vi värdesätter flexibilitet och dess fördelar, och vi kompromissar inte när det gäller säkerhets- och kvalitetsfrågor.

Vårt expertteam består av både erfarna medarbetare och skickliga yrkesmän med hög kompetens. Vi värdesätter varje medarbetare och främjar ömsesidig respekt, samarbeten och en säker arbetsmiljö.

Vi strävar efter öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet och håller oss själva och våra partner till de högsta standarderna. Vi offentliggör våra resultatrapporter och deltar i ”Transparency International” årliga undersökning.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciperna

Vi bidrar till landets framtid genom våra projekt och vårt arbete, och därför fokuserar vi på grön energi, hållbarhet och den sociala miljön, och tar ansvar för våra beslut och vår långsiktiga prestation.

Vi vet vad vi sysslar med

Vi letar ständigt efter innovativa lösningar, lär oss och planerar varje projekt in i minsta detalj. Vi värdesätter flexibilitet och dess fördelar, och vi kompromissar inte när det gäller säkerhets- och kvalitetsfrågor.

För oss är alla viktiga

Vårt expertteam består av både erfarna medarbetare och skickliga yrkesmän med hög kompetens. Vi värdesätter varje medarbetare och främjar ömsesidig respekt, samarbeten och en säker arbetsmiljö.

Vi är transparenta och pålitliga

Vi strävar efter öppenhet, integritet och ansvarsskyldighet och håller oss själva och våra partner till de högsta standarderna. Vi offentliggör våra resultatrapporter och deltar i ”Transparency International” årliga undersökning.

KVALITET

Vi arbetar för att behålla vår ledande position inom utveckling och implementering av innovativa och hållbara lösningar och därmed medverkar till en positiv förändring i samhället. Vi investerar dagligen i att stärka vårt teams kompetens.

Koncernens integrerade ledningssystem för kvalitet, kompetensutveckling, hälsa och säkerhet samt miljö, som uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, bidrar till att säkerställa att alla uppsatta mål kommer att uppfyllas i tid och i enlighet med kraven.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
previous arrow
next arrow