En ny infrastruktur för framtidens samhälle

OM FÖRETAGET

OM FÖRETAGET

98%

av våra projekt tilldelas som ett resultat av offentliga upphandlingar

300+

specialister inom sitt område

2000+

genomförda projekt

Varje dag genomför vi infrastruktur- och förbättringsprojekt över hela landet och i Europa:

2000+

genomförda projekt

Vi är ledande inom utveckling av infrastruktur och ett av de ledande företagen inom elsektorn i Litauen. Vi tillhandahåller professionella och högkvalitativa tjänster samt utvecklar implementeringen av energiprojekt i norra Europa.

Vi arbetar varje dag för att hitta de bästa, mest bekväma och innovativa lösningarna så att vi kan erbjuda moderna, värdeskapande lösningar. Vårt framgångsrecept för att leverera projekt av högsta kvalitet och standard -är mångårig erfarenhet av engagerade specialister och ett hållbart förhållningssätt.

VÅRA PARTNERS

VARFÖR VI ?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi vet vad vi sysslar med

Alla är viktiga för oss

Vi är transparenta och pålitliga

Vi bidrar till landets framtid genom våra projekt och vårt arbete, därför lägger vi stor vikt vid grön energi, hållbarhet och den sociala miljön och tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi letar ständigt efter innovativa lösningar, lär oss och planerar varje projekt in i minsta detalj. Vi värdesätter flexibilitet och dess fördelar men vi kompromissar inte med säkerhets- och kvalitetsfrågor.

Vårt team består av både erfarna arbetare och kvalificerade yrkesmän med hög kompetens. Vi värdesätter varje medarbetare och främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

Vi strävar ständigt efter öppenhet, ärlighet, ansvar och de högsta standarderna för oss själva och våra partners. Vi offentliggör våra resultatrapporter och deltar i ”Transparency International” årliga undersökning.

VARFÖR VI?

Vi styrs av hållbarhetsprinciper

Vi bidrar till landets framtid genom våra projekt och vårt arbete, därför lägger vi stor vikt vid grön energi, hållbarhet och den sociala miljön och tar ansvar för våra beslut och långsiktiga resultat.

Vi vet vad vi sysslar med

Vi letar ständigt efter innovativa lösningar, lär oss och planerar varje projekt in i minsta detalj. Vi värdesätter flexibilitet och dess fördelar men vi kompromissar inte med säkerhets- och kvalitetsfrågor.

Vi vet vad vi sysslar med

Vi letar ständigt efter innovativa lösningar, lär oss och planerar varje projekt in i minsta detalj. Vi värdesätter flexibilitet och dess fördelar men vi kompromissar inte med säkerhets- och kvalitetsfrågor.

Alla är viktiga för oss

Vårt team består av både erfarna arbetare och kvalificerade yrkesmän med hög kompetens. Vi värdesätter varje medarbetare och främjar ömsesidig respekt, partnerskap och en säker arbetsmiljö.

TJÄNSTER & PROJEKT

PROJEKT & ARBETEN

Vi har många års erfarenhet av att utveckla infrastruktur och energilösningar och är ett av de största företagen inom den litauiska energisektorn. Vi är ledare inom vårt område och erbjuder hållbara, innovativa och moderna lösningar från projektering till implementering och underhåll.